Ön yüklemeyi kapat

Özbenlik Nedir?

Özbenlik, kişinin diğer insanlara karşı duyduğu yeterli ve etkin olma duygusudur. Olumlu bir özbenlik algısına sahip olmak kişinin yaşamını büyük derecede kolaylaştırıcıdır ve bu bakımdan çok önemlidir.

Örneğin; kişi “Yeni bir işe başladığımda kaygılanırım.” ya da “Kendimi yetersiz hissediyorum.” gibi düşüncelere kapılıyor ise olumsuz bir özbenlik algısına sahip demektir. Bu hisler kişinin hayatında birden karşısına çıkmaz; çocukluğunda edindiği yaşanmışlıklar onu bu düşüncelere iter. Çocukluğunda ailesi veya çevresi tarafından maruz kaldığı yasaklar ve engellenmeler sonucu kişi kendine olan güvenini yitirir ve başladığı işler karşısında kaygı duyar. Bu sebepten dolayı da olumsuz bir özbenlik algısına sahip olurlar.

Paylaş: